Pleegzorgproøf

Opvoeden binnen pleegzorg is niet altijd makkelijk. Iedereen heeft zijn eigen visie over hoe een kind opgevoed moet worden en iedereen beleeft de opvoeding op zijn eigen manier. De persoonlijke verwachtingen, behoeften en zorgen hebben effect op een pleegzorgplaatsing. Omdat het voor de ontwikkeling van een pleegkind belangrijk is om aandacht te besteden aan de invloed van opvoedwaarden op het pleegzorgproces, is in samenwerking met pleegouder Annemieke Mulders en Entrea Pleegzorg de pilot gestart van het programma ‘Pleegzorgproøf, opvoeden binnen pleegzorg is een gesprek’. Binnen dit programma worden pleegzorgbetrokkenen uitgenodigd hun persoonlijke verhaal te delen met ‘pleegzorgcollega’s’, waardoor het makkelijker wordt om de ervaringen een plek te geven. De deelnemers spreken, o.l.v. trainers, die geschoold zijn in de methode ‘Opvoeden is een gesprek’, inhoudelijk met elkaar over de uitdagingen van opvoeden binnen pleegzorg. Deelnemers krijgen meer zicht op hun eigen situatie en meer begrip voor de situatie van een ander. Begin maart 2015 start een groep pleegouders uit de regio Gelderland met de gesprekken. Enkele weken later gevolgd door pleegkinderen.

Pleegzorgproøf wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van:

  • Stichting de Beide Weeshuizen
  • Stichting Weeshuis Doopsgezinden
  • Stichting Boschhuysen
  • Stichting het R.C. Maagdenhuis
  • Oranjefonds