Stichting Vertrouwen In Pleegzorg

De Stichting Vertrouwen in Pleegzorg is medio 2014 opgericht met het doel om pleegzorg voor alle betrokkenen makkelijker te maken en om het vergroten en delen van pleegzorg-gerelateerde kennis te bevorderen.

De stichting voert haar werkzaamheden uit vanuit de visie dat samenwerken binnen de complexiteit van pleegzorg alleen kans van slagen heeft als er respect en erkenning is voor ieders specifieke betrokkenheid, eigenheid en inbreng. Dit respect ontstaat niet vanzelf, daarvoor is het van belang dat mensen elkaar en elkaars visie en beweegredenen leren kennen.